Data Guru

...
IYUS ANDI NUGRAHA MM.
NIP 195704191980031006
Jabatan : Kepala Sekolah
...
Aan Hasanah S.Pd.
NIP 196106021981032001
Jabatan : Kepala Perpustakaan
SENI BUDAYA
...
Adi Saputra M.Pd.
NIP 196906231999031002
ILMU PENGETAHUAN ALAM
...
Agus Barsah S.Pd.
NIP 195807231989021001
MATEMATIKA
...
Ahmad Muhajir S.Pd
NIP -
Jabatan : -
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
...
Annisa Nurfauzia S.Pd.,Gr.
NIP -
Jabatan : Guru Bimbingan dan Konseling, GPK
BIMBINGAN KONSELING
...
Asep Endra M. S.Pd.
NIP -
BAHASA SUNDA
...
Awalina Novaliasari S.Si.
NIP -
ILMU PENGETAHUAN ALAM
...
Beni Suhendra S.Pd.
NIP 196307311989031004
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
...
Drs.Cecep Bandaniji, M.Pd M.Pd.
NIP 196510151993031009
Jabatan : Guru Wali Kelas/ Ketua Lab.IPA
ILMU PENGETAHUAN ALAM
...
Dimansyah S.Pd
NIP -
Jabatan : Pembina Ekstrakurikuler
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
PRAKARYA
...
Hj.Empip S.Ag. M.M.Pd.I
NIP 196207121982062001
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
...
Fanny Nur Elsa, S.Pd
NIP -
BAHASA INDONESIA
...
Fuzi Nurul Alfia S.Pd.
NIP -
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
...
Gilang Adha Niswatusyakin S.Pd.
NIP -
SENI BUDAYA
...
Hasbullah M.Pd.
NIP 196910082000031005
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan
BAHASA INGGRIS
...
Hj.Iis Rusyaty, S.Pd
NIP 196309051983052001
BAHASA INDONESIA
...
Iman Gudiman S.Si.
NIP 198208102010011019
Jabatan : Bendahara BOS
ILMU PENGETAHUAN ALAM
...
Luli Indriyani S.Pd.
NIP -
Jabatan : Guru
BAHASA INDONESIA
...
Maspiah S.E. S.Pd.
NIP 196611171997022002
Jabatan : -
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
...
Muhammad Andi Nurdiansyah S.Kom.
NIP -
Jabatan : Pembina Ekstrakurikuler
...
Ono Karwono M.Pd.
NIP 197008061997021002
BAHASA INGGRIS
...
R.Anwar Rustiandi S.Pd.
NIP 196410071986031014
Jabatan : Wakasek Humas
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
...
Hj.Rr.Endang S. S.Pd.
NIP 196809101998022002
Jabatan : Guru
BIMBINGAN KONSELING
...
Rafil Muhamad Sa’ban S.Pd.
NIP 198305252011011003
Jabatan : Guru
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
...
Hj.Ratna Muda Ningrum M.Pd.
NIP 197407162000032004
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
BAHASA INDONESIA
...
Rita Nurhayati S.Pd. MM
NIP 197807192008012004
Jabatan : Guru Mapel
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
...
Siti Nurlela S.Pd.
NIP 196301171984122003
Jabatan : Guru Piket
MATEMATIKA
...
Sopudin M.Pd.
NIP 197005131997021003
Jabatan : Guru Piket
BAHASA SUNDA
...
Supijani M.M.Pd.
NIP
BAHASA INDONESIA
...
Tedi Setiadi,S.Pd.I S.Pd.I.
NIP -
Jabatan : Guru Mapel
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
...
Tri Suharyanto S.Pd.
NIP 196711041989021001
Jabatan : GURU MATEMATIKA
MATEMATIKA
...
Hj.Wawat B. S.Pd.
NIP 196102241983032003
...
Yanti Nurhayanti S.Pd.
NIP 198603092011012002
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
...
Yanti N. S.Pd. M.M.Pd.
NIP 196710162000122002
MATEMATIKA
...
Yuniati Endah Lestari S.Pd.
NIP 196706091989032007
Jabatan : Pembina Ekstrakurikuler
SENI BUDAYA
...
Hadiyanto Darsono S.Kom
NIP 0
Jabatan : -
...
Rizna Yusmalia S.Pd
NIP -
Jabatan : Guru Bahasa Inggris
BAHASA INGGRIS
...
Ema Marlina S.Pd
NIP 197508052021212003
Jabatan : Guru PPKn
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
...
Ernawati SP.d
NIP 197501022021212002
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
...
Muhammad Andi Nurdiansyah S. Kom.
NIP -
PRAKARYA